Koszyk

Wymiana, reklamacje i zwroty

Wymiana, reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego.

Oświadczenie należy przesłać na adres:
PRO-EURO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz lub e-mail: hello@qulki.pl.

Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwroty prosimy kierować na adres:
PRO-EURO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz

Reklamacje

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pod adresem hello@qulki.pl W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
PRO-EURO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz

Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie wpłaty lub dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

Wymiana

Jesteśmy świadomi tego, że zakupy przez internet niosą ze sobą ryzyko nie trafienia w rozmiar dziecka. W związku z tym możliwa jest wymiana towaru na inny rozmiar ale wyłącznie po wcześniej informacji mailowej lub telefonicznej. Koszt przesyłki w obie strony ponosi Kupujący.

Wymieniany towar powinien być wysłany przesyłką poleconą na adres korespondencyjny:
PRO-EURO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz